Màster en
Direcció Avançada de Plantes Industrials

4a Edició

Programa

Estratègia operacional, Supply Chain Management (SCM) i finances

Finances per a enginyers
Finances bàsiques per a enginyers (estats financers, inversions / càlcul ROI), sistemes d’assignació de costos: Direct, Full, ABC, Lean i Agile.
Supply Chain Management (SCM) i estrategia operacional
Estratègies E2E, tipus de SCM, la Value Chain del futur. Sourcing vs purchasing. Demand planning, cicle S&OP i IBP. Reptes dels SCM Manager. Simulació “Beer Game”.
Desplegament d’estratègies i indicadors
Desplegament Hoshin Kanri. Ús d’OKR i KPI i integració en planta SQCDP. Simulació amb l’eina INCO-I.
Introducció al Demand Driven Material Requirement Planning
La frontera de coneixement en gerència de materials i inventaris al llarg de tota la cadena de subministrament.
Fresh Connections Business Game
Simulador empresarial centrat en l’àrea de la SCM.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing. Preparació per l'examen Lean Manufacturing Certificate® de Lean Management Institute
Introducció al pensament Lean (Pull, Valor, Fluxe). Aplicació de JIT & Jidoka a plantes productives de demanda regular. Equilibrat de fluxe en seqüències lineals.
Value Stream Map (VSM)
Anàlisi de processos i equilibrat de fluxes amb mapa de valor (Value Stream Map).
Lean Kata
Formació i entrenament de les persones en les organitzacions per a ser capaços d'arribar a reptes i desenvolupar el lideratge.

Workshop - Kaizen | Lean

 

Habilitats directives

Desenvolupament d’habilitats i competències directives
Millora de competències directives per a entorns d’alta implicació. Workshops presencials.

Workshop - Coaching I | Coaching ||

 

Nous sistemes organitzatius d'alta implicació

Lideratge Omega vs equips d'alta implicació
L’impacte del Lideratge Omega en una organització. Creació i gestió d’equips d’alta implicació. Roadmap d’implementació.
Cultura i estructures organitzatives per a organitzacions Agile
Cultura centrada en les persones, estructures organitzatives no piramidals i sense estatus. Roadmap de transformació.

 

Quick Response Manufacturing

Preparació Silver QRM Certificate® del QRM Institute
Estratègies d’enfocament al temps i no al cost. Anàlisi camí crític MCT.
Preparació Silver QRM Certificate® del QRM Institute II
Aplicació de Dinàmica de sistemes (teoria de cues). Aplicació transversal del QRM.
Preparació Silver QRM Certificate® del QRM Institute III
Preparació exàmen QRM Silver Certificate®. Simulacions i workshops presencials.

Workshop - Silver Game | Qrocs | Caso Metal

 

Gestió de la qualitat

Gestió de la qualitat
Gestió de la qualitat total i del risc. Veu del client i QFD. Core tools (APQP, AMFE, MSA, SPC, PPAP).
Six Sigma
Preparació: Six Sigma Yellow Belt Certificate® de QRM Institute Spain, centre acreditat pel Council for Six Sigma Certification (CSSC).

 

Tècniques, eines i metodologies per a la millora contínua

Eines bàsiques
Intensiu triple d’eines bàsiques per a la planta productiva (5S, TPM, SMED). Simulacions i workshops.
Training Within Industry (TWI)
Preparació pel Training Within Industry Certificate® de TWI Institute.

 

Innovació i gestió de projectes

Gestió de la innovació en productes i models
empresarials

Aplicació de l'Design Thinking, Lean Startup i el model Canvas en la creació de nous productes.
Metodologia Agile per a la gestió de projectes
Agile Manifesto. Estructures Agile per a la creació de nous productes. Sistema Kanban Board. Software Kanban. Aplicació del sistema Scrum en entorns de R+D.

 

Gestió de projectes. Preparació per al TFM

 

Treball Final de Màster

 

Descarrega PDF

eventis