Properament

Màster en
Direcció Avançada de Plantes Industrials

2a Edició

Pla d'estudis

  • Taller d’estratègia operacional i benchmarking amb la plataforma INCO-I (Índex de Competitivitat Industrial)
  • Taller d’anàlisi estratègica amb sistema Canvas
  • Estratègies, fortaleses i debilitats dels principals clústers de Catalunya
  • Gestió d’empreses industrials multinacionals i gestió d’entorns multiculturals
  • Introducció a la planificació estratègica Hoshin Kanri
  • Quadre de comandament integral i quadre de comandament operacional. Business Intelligence.
  • Finances bàsiques per a enginyers (estats financers, inversions / càlcul ROI)
  • Sistemes d’assignació de costos: Direct, Full, ABC, Lean i Agile.
  • Taller d’estudi de la demanda. Classificació ABCXYZ. Estratègies per famílies, plantejaments de SCM segons comportament i variabilitat.
  • Business Game SCM
  • Aplicació de Lean Manufacturing en entorns de demanda regular i producte estàndar.
  • Estandardització de processos. Treball a flux. Equilibrat de línies a takt time. Línies en U. One piece flow.
  • Taller Kaizen «Lean Manufacturing vs Quick Response manufacturing»
  • Taller de simulació de  Lean Manufacturing. Casos d’èxit.
  • Desenvolupament de persones amb Training within Industry (TWI)
  • Tècnica Value Stream Map. Taller creació VSM en processos reals.
  • Teoria de les restriccions (DBR). Aplicació en un entorn LM.
  • Visita a una empresa que aplica Lean Manufacturing
  • Introducció al Quick Response Manufacturing
  • Estructures organitzatives àgils.
  • Taller de millora de processos a oficines: creació de Quick Response Office Cells (QROCs)
  • Dinàmica de sistemes
  • Taller de simulació d’entorn Quick Response Manufacturing a planta (Platinum game)
  • Taller de resolució de cas «Aplicació QRM a planta sector metall» (Cas PAN2000)
  • Creació d'estructures organitzatives àgils mitjançant el Focused Target Market Segments (FMTS).
  • Taller de 3 casos d’èxit d’aplicació de Quick Response Manufacturing: planta productiva, entorn oficines i Enginyeria d'I+D.
  • Gestió del coneixement. L’autogestió com a pilar fonamental per a empreses d’entorns altament complexos.
  • Visita a una empresa que aplica el Quick Response Manufacturing
  • Introducció a la gestió de la qualitat. Desplegament de la Funció Qualitat (QFD, VOC).
  • Total Quality Managament. Quick Response Quality Control (QRQC).
  • Planificació avançada de la qualitat del producte i les eines principals (Core Tools: APQP, AMFE, MSA, PPAP, SPC)
  • Control i anàlisi del procés (pla de control, SPC, precontrol, auditories)
  • Six Sigma: Metodologia de millora de processos.
  • Implementació de la tècnica de les 5S
  • Implementació del Total Productive Maintenance (TPM)
  • Implementació de la tècnica Single Minute Echange of Die (SMED)
  • Taller de mètodes de resolució de problemes (8D, 5WHY, A3)
  • Principals tècniques de mètodes i temps (MTM, MTM2)
  • Frameworks d’aplicació de millora contínua: Kaizen i Kata.
  • Taller de sistemes reguladors de flux i sistemes PULL: ConWIP, Kanban, POLCA.
  • Sistemes MES, GMAO, sistemes SCADA. La indústria 4.0.
  • Introducció a la gestió de projectes. Metodologies:PMBOK. ISO 21500
  • Cadena crítica de Goldratt
  • Taller de projectes PMBOK
  • Suport a la creació del TFM
  • Introducció a Agile i als frameworks de gestió de projectes àgils
  • SCRUM per a gestió de projectes amb alta indefinició
  • Taller SCRUM
  • Kanban Board per a gestió de projectes amb baixa indefinició i estructura similar. Taller Kanban.
  • Gestió de la innovació. Design Thinking.
  • Introducció al sistema Lean Startup
  • Habilitats directives, desenvolupament competencial
  • Taller del perfil del directiu amb l’eina DISC®.
  • Estils de lideratge a l’empresa. Compatibilitats amb la implicació de les persones. Autoavaluació de l’equip directiu de l’empresa amb l’eina INTALENT®.
  • Gestió del temps i millora de la comunicació.
  • Sistemes per reduir la resistència al canvi. Taller de gestió del canvi.
  • Sessions individuals de coaching per a directius
  • Tipus d’organitzacions i estils de management. Organitzacions d’alta implicació, equips autogestionats, entorns TEAL, etc.
  • Taller de creació d’equips d’alt rendiment amb el sistema Lencioni i sistema D.Pink.
  • Sessions d’inspiració
 • El TFM és el projecte que certifica que l’alumne ha adquirit tots els coneixements del màster. El projecte ha d’estar basat en un pla de millora en una empresa industrial real. Pot ser un plantejament teòric, però es valora especialment si hi ha implantació real. La millora pot ser qualsevol relacionada amb algun contingut del màster i ha d’estar estructurada tal com es definirà dins l’assignatura de suport a l’elaboració del TFM. El projecte es pot realitzar sol o en parella, i s’ha de presentar abans del 26 de setembre del 2020.

Titulació

Màster en Direcció Avançada de Plantes Industrials per la Universitat de Girona.*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis