Matrícula tancada

Màster en
Direcció Avançada de Plantes Industrials

4a Edició

Raons per fer el màster

 

Professorat provinent dels principals instituts de coneixement de l'àrea d'operacions, directius i consultors en actiu.

Modalitat blended (90% online i 10% presencial). Workshops amb enfocament pràctic, casos, dinàmiques, role playing, etc.

Estratègies demanda regular (Lean) i demandes irregulars i imprevisibles (QRM).

 

Enfocament a la gestió de persones i equips. Implica als teus equips.

Doble titulació i opció a set de les certificacions més valorades a la indústria.

Assessorament professional i acompanyament per part de Proach, empresa especialitzada en executive search d'enginyers i directius industrials.

 

Presentació

Experts en cada matèria fusionen metodologies plenament consolidades a la indústria amb estratègies àgils i innovadores. El màster proporcionarà a l'alumne eines i coneixements avançats per aconseguir la plena implicació de l'equip de treball i l'excel·lència operativa en qualsevol sector i entorn de demanda.

Per poder aportar solucions a cada tipus d’entorn industrial, el programa s’estructura al voltant de dos enfocaments ben diferenciats: el Lean Manufacturing, com a base de gestió de tot tipus d’indústria, però amb cert avantatge en entorns de demanda regular i processos altament estandarditzables, i el Quick Response Manufacturing, com a plantejament estratègic per a entorns de demanda irregular, previsions gairebé impossibles i producte altament personalitzat.

D’aquesta manera, qualsevol alumne que acabi amb èxit el màster sabrà quin és el plantejament més adequat per a la seva planta productiva i podrà assegurar l’èxit en l’aplicació de qualsevol tipus de pla de millora.

És important disposar de les eines adequades. Funcionar amb sentit comú moltes vegades no és la millor idea per a assolir els objectius i encara menys assolir-los de forma eficient. Cal conèixer les millors eines i, el més important, tenir criteri per saber-les utilitzar en el moment i el lloc pertinent. Per això el màster inclou dos mòduls on s'expliquen eines i metodologies claus per a l'òptima gestió de la planta productiva: el mòdul de Gestió de la qualitat i millora de processos (5S, SMED, TPM) i el mòdul de Gestió de projectes.

Destacant la gestió de persones, en el màster s’aprofundeix en l’autoconeixement i s’ofereix una guia per a la creació d’equips d’alt rendiment. S’ensenya quin és l’estil de lideratge que funciona avui a les empreses (lideratge de suport) i com alguns elements com l’autogestió en els equips són més efectius a l’hora de crear entorns motivadors que no pas cap líder.

Beca Jaume Mussons

Aquesta beca es crea en honor a Jaume Mussons, doctor enginyer industrial que va invertir bona part de la seva vida en formar els demés. Els seus exalumnes el recorden com un dels professors més estimats per la seva bondat, vocació de servei i enfoc a la superació personal i professional dels seus alumnes. Aquesta beca es crea per recordar-lo a ell i als valors que representa. Consulta aquí les bases de la convocatòria i la informació relacionada amb la matrícula.

Alumni

Els alumnes que han participat en el Màster en Direcció Avançada de Plantes Industriales gaudiran d’una sèrie d’avantatges, entre elles, assessorament en carrera professional:

  • Un cop finalitzat el Màster tens la possibilitat de reunir-te amb els professionals de PROACH (www.proach.org), divisió de QRM Institute especialitzada en selecció i assessorament a enginyers i directius industrials.
  • T’assessoraran sobre la millor manera de treure el màxim de profit dels coneixements adquirits i saber-ho transmetre.
  • Pots passar a formar part del QRM Community

Opinions d'exalumnes – 1a Edició

Opinions d'exalumnes – 2a Edició

Sigues el líder que les organitzacions industrials actuals necessiten

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis